Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Προσευχή του Πάσχα

Για όσους δεν την ξέρουν...  


Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
 θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήσασιν, ζωήν χαρισάμενος.Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνήσωμεν και την Αγίάν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν.
Συ  
γαρ  ει ο Θεός ημών, εκτός Σου
άλλον ουκ  οίδαμεν,  το όνομά σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού Α
γίαν Ανάστασιν.
Ιδού
γαρ ήλθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλο
γούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν
γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω, θάνατον ώλεσεν.


Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,
έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέ
γα έλεος.

           
        

1 σχόλιο:

  1. Κυρία δεν μπορώ να την μάθω με τίποτα!!όσο και αν προσπάθησα....

    ΑπάντησηΔιαγραφή