Λογοτεχνικά...

"Δεν υπάρχει πουθενά το Χρυσόμαλλο Δέρας.
 Μα υπάρχει το ταξίδι της Αργώς…"
Γιώργος Θεοτοκάς

1 σχόλιο: